HMG  CENSOR
Társasházkezelő Kft.

Társasházkezelés


Társasházak közös képviselet:

A közös képviselő tevékenysége (kötelessége): a Társasház működtetésén belül a közgyűlések előkészítése, megszervezése, lebonyolítása. Feladata a folyamatos, biztonságos üzemeltetés, ideértve a hibaelhárítások elvégeztetése, ellenőrzése, valamint a benyújtott számlák tartalmi ellenőrzése.
Az éves költségvetési terv javaslatának kidolgozása, a tervben szereplő számadatok alapjául szolgáló tételekhez árajánlatok beszerzése.

Az előző évi tevékenységről szóló beszámoló és pénzügyi elszámolás közgyűlés elé terjesztése.
Minden tőle telhető szükséges intézkedés megtétele a közös költség hozzájárulások beszedése érdekében, biztosítva a Társasház biztonságos, és stabil működőképességét.

További feladatok:

·         megszervezzük és ellenőrizzük az ingatlan üzemeltetését, tisztán tartását,

·         hó eltakarítás, csúszásmentesítés megszervezése

·         az épületen felmerülő sürgős javítások elvégeztetése

·         a gépészeti, elektromos, központi berendezések karbantartását, hibaelhárítását

·         műszaki, karbantartói háttér biztosítása

·         ha a társasház nem rendelkezik liftügyelettel, akkor ennek megszervezését biztosítjuk, a hibaelhárítást fél órán belül megkezdi a házzal szerződésben álló cég.

·         a jogszabályoknak megfelelően kezelésünkben lévő Társasházaknál elvégeztetjük az épületek kötelező, időszakos érintésvédelmi, villámvédelmi, tűzvédelmi berendezéseinek vizsgálatát, és elkészítettjük a minősítő okiratokat.

·         rendszeresen ellenőrizzük a közüzemi díjak (víz, csatorna, távhő, villany) számláit, a mérőórák állását, megelőzendően a túlfizetéseket

·         a társasház pénzügyi forgalmának teljes körű, naprakész könyvelése, a Számvizsgáló Bizottság részére a könyvelés folyamatos ellenőrzésének biztosítása.

·         éves pénzügyi, üzemeltetési terv elkészítése (hosszú távú üzemeltetési terv elkészítése).

·         a nyilvántartás szerinti tartozóknak egyeztető levelet küldünk ki. A tartozókat ezután személyesen, és felszólító levélen keresztül keressük meg a kinnlevőségek mielőbbi behajtása érdekében. Azon tulajdonosokkal szemben akiknél nem vezetnek eredményre az egyeztetések, és a felszólítások, bírósági fizetési meghagyásokat bocsátunk ki, illetve a Társasházi törvény alapján a 6 hónapot meghaladó hátralékosok külön tulajdonára közgyűlési határozatot követően jelzálog jogot jegyeztetünk fel.

·         egyéb ügyintézési feladatok: garanciális ügyek, közműegyeztetések, külön tulajdont érintő ügyek intézése

·         bankszámlával kapcsolatos ügyintézés

·         igény és lehetőség esetén a társasház felújítási munkáihoz állami támogatás megszerzésére irányuló pályázat elkészítése, lebonyolítása

·         a hosszú távú (stratégiai) kezelési feladatok, nagyobb karbantartási munkák, részleges vagy teljes felújítás tervezése, előkészítése, lebonyolítása

·         műszaki dokumentáció pótlása

·         garanciális észrevételek esetén a bejelentések fogadása, összegzése és rendszerezett, tematikus formában történő továbbítása a kivitelezőhöz (elkerülve ezzel az esetleges egyénenkénti gyakori telefonhívásokat ugyanabban az ügyben).