HMG  CENSOR
Társasházkezelő Kft.

Jogi képviselet

Jogászunk segítségével elkészítjük (ha kell módosítjuk) a társasházak hiányzó dokumentációit, az Alapító Okiratot valamint a törvényben előírt Szervezeti és Működési Szabályzatot, a Házirendet.

A társasházaknál levő bérlemények (helyiség, reklám felület stb.) bérleti szerződéseit megkötjük és a szerződésben foglaltak betartását figyelemmel kísérjük.

Az előirányzott havi befizetést ellenőrizzük és a hátralékkal rendelkező tulajdonosokat a közös költség tartozásának rendezésére levél útján felszólítjuk. Több hónapot meghaladó tartozás esetén a tartozóval megállapodást kötünk a hátralékának rendezésére. A társasházi ingatlan tulajdonosainak érdekeit figyelembe véve 6 hónapot meghaladó tartozás esetén behajtással élünk, illetve intézkedünk az ingatlan jelzáloggal való megterheléséről.

Figyelemmel kísérjük a társasházak üzemeltetésével kapcsolatos törvények, pénzügyi, műszaki rendeleteket és jogszabályi változásokat.