heading

Szolgáltatásaink

A közös-képviselet ellátására vonatkozó szolgáltatásaink

 • Közgyűlések teljeskörű előkészítése és lebonyolítása
 • Éves elszámolás készítése
 • A Társasház pénzügyi forgalmának teljes körű
 • Kintlévőségek hatékony kezelése
 • Biztosítási ügyek intézése
 • Pályázatok folyamatos figyelése, a pályázati anyagok összeállítása.
 • A 0-24 órás ügyelet biztosítása
 • Gondnokság ellátása
 • Karbantartások elvégzése

Szolgáltatásainkról bővebben

 • Közgyűlés előkészítése, megszervezése, összehívása, jegyzőkönyv vezetése,
 • lebonyolítása, határozatok végrehajtása.
 • Közgyűlési Határozatok Könyvének vezetése, Tulajdonostársak értesítése a
 • határozatokról.
 • Az ütemezett feladatoknak megfelelően javaslat készítése a Társasház éves
 • költségvetéséről.
 • A közgyűlésen elfogadott költségvetés alapján a közös költség meghatározása,
 • beszedése, a tulajdonosok befizetésének folyamatos ellenőrzése, a befizetési hátralékban lévők felszólítása, valamint intézkedés annak behajtásra (felszólítás 2. hó után, ügyvédi felszólítás 3. hó után, fizetési meghagyás benyújtása, végrehajtás megindítása, jelzálog jog bejegyzésének ügyintézése, 6 havi tartozás után).
 • Éves elszámolás készítése és elfogadtatása a közgyűléssel.
 • A Társasház pénzügyi forgalmának teljes körű, naprakész könyvelése a mindenkori
 • jogszabályoknak megfelelően. A Számvizsgáló Bizottság, valamint a Tulajdonosok részére a könyvelés folyamatos ellenőrzésének biztosítása. Az adóhatóságok felé az előírás szerinti kötelezettségek teljesítése.
 • Nyilvántartások vezetése és nyilatkozatok kiadása.
 • A Társasház teljes körű műszaki állapotfelmérése, rövid, valamint a hosszú távú
 • stratégiai terv kidolgozása.
 • Kezelési feladatok, kisebb vagy nagyobb karbantartási munkák, részleges vagy teljes
 • felújítások tervezése, előkészítése, lebonyolítása.
 • A társasházi közös tulajdon rendeltetésszerű használatát biztosító szerződések
 • megkötése a partner-szolgáltatókkal, a teljesítések ellenőrzése, igazolása és a jogos követelések folyósítása (rendszeres takarítás, kertgondozás, épület- és térvilágítás, kémények időszakos felülvizsgálata, javítása, nagytakarítás).
 • Épület és lakásbiztosítások megkötése, biztosítási díjak folyósítása, biztosítási ügyek
 • intézése.
 • Társasházi közös tulajdon állapotának rendszeres (legalább havi egyszeri) ellenőrzése,
 • a szükséges karbantartások elvégeztetése, a teljesítések ellenőrzése, igazolása és a jogos követelések folyósítása.
 • Alapító okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend szükség szerinti
 • módosításának elkészítése, előterjesztése.
 • A 0-24 órás ügyelet biztosítása
 • Pályázatok folyamatos figyelése, a kiírt pályázati feltételek teljesülése, valamint a
 • Közgyűlés és a Számvizsgáló Bizottság támogatása esetén, a pályázati anyagok összeállítása.
 • Kintlévőségek hatékony kezelése.

Cégcsoportunk

hidden

© 2022 HMG Property.

Cégcsoportunk