heading

Társasházak közös képviseletének ellátása

A HMG Property jogász, mérlegképes könyvelő, ingatlankezelő, mestervizsgával rendelkező gépész, valamint társasházkezelő szakképesítéssel rendelkező szakember gárdával áll az Önök lakóközösségének rendelkezésére, a közös-képviseleti feladat ellátása során.

A folyamatosan változó adó és jogszabályi körülmények között nem mindegy, hogy kire bízza a társasház kezelését. A társasházak közös képviseletének ellátása sokrétű, idő, ember és energiaigényes feladat. Cégünk munkatársai megbízhatóan tervezik meg és hajtják végre a társasházak éves pénzügyi tervét, és komoly támogatást nyújtanak jogi, műszaki, üzemeltetési kérdések, illetve konkrét műszaki megoldások terén is. Cégünk közel 1.500 albetétet kezel. A társasház megfelelő kezelésének legjobb fokmérője a tulajdonosok elégedettsége. Csapatunk a gondtalan, mindennapi kényelmet kínálja Önnek versenyképes áron!


Titkárság:
 • Hamar Brigitta

Könyvelés:
 • Koszó Kinga

Társaságon kívül
 • Dr. Németi R. Máté, Állandó jogi képviselő

Referenciáink

 • Béke-Tatai 1005. sz LTP Társasház: 11 lépcsőházból álló 139 albetétes panelos építésű társasház. Szintén Főtávos rendszerű. Nagy méretű kintlévőségből 3,5 millió Forintot sikerült behajtani 2 év alatt.
 • Pabló Neruda utca 3-6 Társasház. 79 lakásos 4 lépcsőházból álló panel építésű társasház, Főtávos rendszerű fűtéssel. Kezelésünk alatt sikerült behajtani 8 millió Forint kintlévőséget, felújításra került a teljes lapostető.
További referencia Társasházaink:
  Ház címe Albetét
  1084 Bacsó Béla u. 10-121084 Bacsó Béla u. 10-12 20
  1196 Báthory u. 51. 4
  1196 Báthory u. 53. 4
  1131 Futár u. 28. 191
  1141 Bosnyák u. 58. 12
  1131 Dolmány u. 37. 100
  1139 Fiastyúk 59-67. 77
  1139 Forgách u. 8. 17
  1131 Gyermek tér 6. 36
  1135 Kerekes u. 1/A. 15
  1125 Hadik András 25. 6
  1114 Kanizsai u. 20. 18
  1111 Lágymányosi u. 5. 31
  1041 Lőrinc u. 19. 14
  1121 Mártonhegyi u. 36 6
  1131 Mosoly u. 33. 31
  2760 Temető u. 4-6. 79
  1041 Nyár u. 113 9
  1139 Pap Károly u. 12. 93
  1119 Petzvál J. u. 6. 9
  1135 Reitter F. u. 10/A 11
  1131 Reitter F. 114. 22
  1131 Reitter F. 151. 6
  2220 Báro Sina Simon u. 3. 8
  1131 Szent László u. 135-143. 208
  1131 Szent László u. 145. 13
  1135 Szent László u. 3/B 6
  1068 Szófia u. 24. 25
  1134 Tüzér u. 42. 21
  1141 Cinkotai út 109. 16
  1131 Tatai út 86 27
  1045 Zichy Mihály 18. 15

Társasházak kezelése

Társasházainkat a mindenkor hatályos jogszabályokban előírtaknak megfelelően kezeljük.
A házak nyilvántartását, könyvelését a Multiház Rendszerben vezetjük. A Számvizsgáló Bizottságok kérésének megfelelően, havi, negyedéves, féléves, riportokat szoktunk küldeni. Vannak társasházaink, akiknek a vízfogyasztását, hőmennyiség fogyasztását is mi terheljük ki a közös költség kötelezettség felett, így ezen tulajdonosok, havi elszámolásokat kapnak, míg azon társasházakban, ahol csak közös költség fizetési kötelezettség van, negyedévente folyószámla elszámolást, vagy tételes folyószámla kivonatot küldünk. Elektronikus úton érkezett megkeresésekre átlagosan 3-4 órán belül reagálunk, amennyiben azonnali válasszal nem tudunk szolgálni, akkor is küldünk visszajelzést. Telefonos megkereséseket Hamar Brigitta szokta az esetek 80 %-ban fogadni, a fentebb megadott számokon, és a kéréseket a megfelelő helyre továbbítani. Társasházainkba havi 1 alkalommal szoktunk fogadóórát tartani, nem minden társasház tart erre igényt, tekintve a zökkenőmentes kommunikációt, úgy azokban a házakban igény szerint, előre egyeztetett időpontban állunk a Számvizsgáló Bizottság, illetve a tulajdonostársak rendelkezésére.

Társaságunk egyik társasházban sem vezet házi pénztárat /ahol volt, ott megszüntettük/ minden pénzmozgás banki utalással történik. Minden társasházunkban kettős aláírás van, melyhez ragaszkodunk, minden utalandó számlát felrögzítünk a banki felületre, majd e- mailben továbbítjuk azt az SZB tagoknak, akik aláírják a felületen, így kerül utalásra minden egyes számla.

Társaságunk az elmúlt években több esetben is sikeresen érvényesített fizetési meghagyást, illetve a legtöbb esetben, fizetési felszólítás is elegendő volt a kintlévőségek behajtására. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a kintlévőségeket, a bevett szokás, jelenleg kezelt házaink esetében, a 3 hónap folyamatos nem fizetés, illetve az 50.000 Ft feletti tartozás esetében azonnal megkezdjük a behajtást, első körben fizetési felszólítás megküldésével, ami az esetek 80%-ban eredményesen zárul, amennyiben nem, úgy a társasházi törvényben foglaltak, illetve a társasház SZMSZ-ében rögzített további lépéseket jogi képviseletünk által megtesszük.

Felújítási munkák menedzselése

2019-es évben a BM 701 jelű OTP Társasházunk teljes elektromos hálózatának felújítása, melynek összértéke 9,9 millió Ft volt, és a teljes gázvezeték felújítása, melynek összértéke 7 millió Ft volt, került zökkenőmentesen levezénylésre. Ezeket a beruházásokat, a társasház a meglévő forrásokból finanszírozta. Idei évben a fűtési költségmegosztók cseréje van folyamatban, melyre a társasház pályázott az ISTA Kft-n keresztül, 2 millió Ft vissza nem térítendő, utófinanszírozású támogatásra, melyet meg is nyert. Az idei évben még elkezdődik a rádiós vízórák kiépítése is, egyenlőre 5 lakásban került felszerelésre az óra, ezen órák leolvasáshoz a társasháznak egy teljesen különálló számítógépes rendszert kellett kialakítania, így még tesztelés alatt áll az egész rendszer, amennyiben a tesztidőszak sikeresen zárul, úgy folytatódnak a vízórák beszerelése.

A Béke-Tatai 1005. számú Társasházunk lépcsőinek burkolata életveszélyes állapotba került, így a tavalyi közgyűlés megszavazta annak teljes újra burkolását. A munkálatok elkezdését sajnálatos módon a COVID-19 vírus miatt nem tudta a vállalkozó elkezdeni. A vírus elmúlta után azonban a megszavazott vállalkozó visszalépett, így azonnali másik vállalkozót kellett keresnünk, szerencsére sikerült is találni, aki a megszavazott áron vállalta a burkolást, ez jelenleg is folyik. Ezt a beruházást a társasház meglévő forrásból, illetve lejárt Fundamenta megtakarításból finanszírozza. A Fundamenta megtakarítás kiutalása is jelenleg még folyamatban van.
Minden évben felmérésre, és priorizálásra kerülnek az elvégzendő feladatok, ezekhez mérten folyamatosan figyeljük a meghirdetett pályázatokat, sajnos tavalyi évben volt olyan pályázatunk is /Pablo Neruda u. 3-6 Társasház esetében/, melyet sajnos forráshiány miatt nem nyertünk el.

Társasházi pályázatok

2018-ban pályáztunk az Avenue Gardens I.-II. Társasházak /1062 Budapest, Andrássy út 68, 1062 Budapest, Izabella utca 62-64/ közös képviseletének ellátásra, mely pályázat sikeres volt, így 2018. 03.27.-től mi láttuk el a fenti feladatot. Ez az épület is műemlék épület.
Kezelésünk alatt, az átvett 3 millió Ft-os társasházi pénzeszközöket, 20 millió Ft-ra sikerült emelni, köszönhetően a sikeres behajtásoknak, illetve a reális kezelési költségeknek.
Ezen felül 2019.-ben sikeresen lemenedzseltük a társasházak új klíma rendszerének beszerelését, ennek a beruházásnak az összértéke 40 millió Ft volt, melyet az összegyűjtött társasházi pénzből, illetve célbefizetésből finanszírozta a ház. A vállalt feladatokat véleményünk szerint tökéletesen elláttuk, azonban, számunkra is meglepő módon, 2019.12.19.-én megtartott rendkívüli közgyűlésen, melyen 6 tulajdonostárs vett részt összesen, leváltottak, mondván nem látjuk el megfelelően a feladatunkat.
Ez nem csak Minket, hanem a Társasházak tulajdonosainak kb. 60 %-át is nagyon meglepte, és nem értettek egyet vele, azonban úgy döntöttünk, hogy így nem kívánjuk tovább folytatni a munkát. Nyilván az átvételkor láttuk, hogy van mit tenni bőven, de amíg erre nincs megfelelő pénzügyi háttér, addig nem tudtunk semmibe belekezdeni. Utóbb visszahallott információ szerint ez váltotta ki a nemtetszést. Véleményünk szerint Mi jól jártunk el, tekintve, hogy egy ilyen kaliberű társasház esetében 3 millió Ft nagyon kevés bármire is, pláne úgy, hogy kb. 1,5 millió Ft közüzemi tartozás is fennállt.

Cégcsoportunk

hidden

© 2022 HMG Property.

Cégcsoportunk